wyślij zapytanie

strategie i badania

Trudno odnieść sukces rynkowy bez określenia celów i wyznaczenia właściwych kierunków rozwoju firmy, produktu, usługi czy jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pracochłonny i bardzo ważny proces, stąd istotne jest znalezienie doświadczonego partnera. Od lat tworzymy skrojone na miarę strategie, oparte na wynikach badań marketingowych oraz precyzyjnych i wiarygodnych analizach, przekładające się na sukces.

   W ramach strategii oferujemy, m.in. :

  • opracowanie i przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
  • analiza wyników badań
  • analiza firmy (charakterystyki działalności , wizji, misji i celów strategicznych, SWOT, USP, marketingu – mix, struktury organizacyjnej)
  • analiza produktowa
  • analiza grupy celu, pod kątem identyfikacja ostatecznego nabywcy/ów, znaczenie czynników wpływających na zakup itd.,
  • badanie konkurencji oraz analiza: SWOT, obszarów działania, USP, grup celu, prowadzonych działań marketingowych, komunikacyjnych i sprzedażowych, otoczenia bliższego i dalszego
  • strategia wraz z rekomendowanymi działaniami makretingu-mix
  • plan działań operacyjnych wraz z budżetem i harmonogramem